مطالب توسط admin

زمان برگزاری آزمون

زمان برگزاری آزمون در دومین آزمون استخدامی بهار سال 1402 براساس نیاز نواحی سراسر کشور برای مشاغل آموزشی مقطع متوسطه اول و دوم، مجموعا بیش از 31 سی و یک هزار نفر (با رعایت قوانین ماده 28 فرهنگیان) بعد از طی مراحل آزمون و گذراندن دوره مهارت آموزی جذب سیستم آموزش و پرورش خواهند شد. […]

لیست رشته ها

لیست رشته ها در دومین آزمون استخدامی بهار سال 1402 براساس نیاز نواحی سراسر کشور برای مشاغل آموزشی مقطع متوسطه اول و دوم، مجموعا بیش از 31 سی و یک هزار نفر (با رعایت قوانین ماده 28 فرهنگیان) بعد از طی مراحل آزمون و گذراندن دوره مهارت آموزی جذب سیستم آموزش و پرورش خواهند شد. […]

شرایط استخدام نیرو در بانک

لینک سایت ثبت نام در استخدام بانک های دولتی 1400 در آزمون استخدام دستگاه های اجرایی سال 1400 براساس نیاز بانک های دولتی در سراسر کشور برای حدود 110 عنوان شغلی،  مجموعا تعداد بیش از 37 سی و هفت هزار نفر (با تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه) و اعلام رسمی سازمان اداری استخدامی کشور […]

زمان انتشار دفترچه

زمان انتشار دفترچه در دومین آزمون استخدامی بهار سال 1402 براساس نیاز نواحی سراسر کشور برای مشاغل آموزشی مقطع متوسطه اول و دوم، مجموعا بیش از 31 سی و یک هزار نفر (با رعایت قوانین ماده 28 فرهنگیان) بعد از طی مراحل آزمون و گذراندن دوره مهارت آموزی جذب سیستم آموزش و پرورش خواهند شد. […]

زمان ثبت نام

زمان ثبت نام در دومین آزمون استخدامی بهار سال 1402 براساس نیاز نواحی سراسر کشور برای مشاغل آموزشی مقطع متوسطه اول و دوم، مجموعا بیش از 31 سی و یک هزار نفر (با رعایت قوانین ماده 28 فرهنگیان) بعد از طی مراحل آزمون و گذراندن دوره مهارت آموزی جذب سیستم آموزش و پرورش خواهند شد. […]