مطالب توسط admin

زمان برگزاری آزمون

زمان برگزاری  در آزمون استخدامی زمستان 1401 براساس نیاز نواحی سراسر کشور برای حدود ۷۰ مشاغل آموزشی، مجموعا بیش از 38 سی و هشت هزار نفر (با رعایت قوانین ماده 28 فرهنگیان) بعد از طی مراحل آزمون و گذراندن دوره مهارت آموزی جذب سیستم آموزش و پرورش خواهند شد. چند برابر ظرفیت داوطلبانی که در […]

لیست رشته ها

لیست رشته ها در آزمون استخدامی زمستان 1401 براساس نیاز نواحی سراسر کشور برای حدود ۷۰ مشاغل آموزشی، مجموعا بیش از 38 سی و هشت هزار نفر (با رعایت قوانین ماده 28 فرهنگیان) بعد از طی مراحل آزمون و گذراندن دوره مهارت آموزی جذب سیستم آموزش و پرورش خواهند شد. چند برابر ظرفیت داوطلبانی که […]

شرایط استخدام نیرو در بانک

لینک سایت ثبت نام در استخدام بانک های دولتی 1400 در آزمون استخدام دستگاه های اجرایی سال 1400 براساس نیاز بانک های دولتی در سراسر کشور برای حدود 110 عنوان شغلی،  مجموعا تعداد بیش از 37 سی و هفت هزار نفر (با تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه) و اعلام رسمی سازمان اداری استخدامی کشور […]

زمان انتشار دفترچه

زمان انتشار دفترچه در آزمون استخدامی زمستان 1401 براساس نیاز نواحی سراسر کشور برای حدود ۷۰ مشاغل آموزشی، مجموعا بیش از 38 سی و هشت هزار نفر (با رعایت قوانین ماده 28 فرهنگیان) بعد از طی مراحل آزمون و گذراندن دوره مهارت آموزی جذب سیستم آموزش و پرورش خواهند شد. چند برابر ظرفیت داوطلبانی که […]

زمان ثبت نام

زمان ثبت نام در آزمون استخدامی زمستان 1401 براساس نیاز نواحی سراسر کشور برای حدود ۷۰ مشاغل آموزشی، مجموعا بیش از 38 سی و هشت هزار نفر (با رعایت قوانین ماده 28 فرهنگیان) بعد از طی مراحل آزمون و گذراندن دوره مهارت آموزی جذب سیستم آموزش و پرورش خواهند شد. چند برابر ظرفیت داوطلبانی که […]